TJ.4, 6 öre Tjänste T.14, STOCKHOLM 2-10-77, tjänstebrev till Karlstad, 4x 6 öre (dubbelt porto)

Kategorier