L.4b, 6 öre Lösen T.14, *, med fastsättare, prakt

Kategorier