F.72, 2 öre Lilla Riksvapnet, STOCKHOLM 15 26-3-15

Kategorier