F.36d, 50 öre Ringtyp T.13 *, mycket gott

Kategorier