F.34k v8, 24 öre Ringtyp T.13 *, mycket gott ex med fastsättare

Kategorier