F.33d, 20 öre Ringtyp T.13 **, postfriskt med marginal

Kategorier