F.31b, 6 öre Ringtyp T.13 *, med fastsättare

Kategorier