F.261CB, 5 öre Nya Sverige minnet, STOCKHOLM 8-4-38, första dagen

Kategorier