F.123v, 50 öre Landstorm II, URE i stället för ÖRE

Kategorier