F.115, 1 öre Landstorm II *, med fastsättare

Kategorier