TJ.41, 2 öre Tjänste vm linje, FLEN 25-3-19 [D/SÖ], tjänstebrevkort med tilläggsfrankering 2 öre

Kategorier