F.9v5, 12 öre Vapen, WEXIÖ 21-8-6X [G/SM], ÖRF istället för ÖRE

Kategorier