F.9v, 12 öre Vapen, GEFLE 31-1-70 [X/GÄ], färgfläck i T i TOLF, riss

Kategorier