F.848+847SX2, 75 öre Allmogemålningar, FARSTA 12-11-73 [B/U]

Kategorier