F.848, 75 öre Allmogemålningar, FJUGESTAD 27-12-74 [T/NÄ]

Kategorier