F.63, 3 öre Siffertyp, STOCKHOLM SÖD 29-3-98, blå stämpel

Kategorier