F.340A4v, 10 öre Folkskolan 100 år **, linje i marginalen

Kategorier