F.32, 12 öre Ringtyp T.13, FELLINGSBRO 24-6-80 [T/VÄS], klipp

Kategorier