F.211-225, Förening, stämplat serie inkl F.216b

Kategorier