HVETLANDA 23-10-35 [F/SM], bågstämpel typ II, prakt

Kategorier