F.196-210, Kongressen, stämplad serie inkl. F.197cx och F.201b

Kategorier