F.121, 24 öre Landstorm II *, normalex med faststättare

Kategorier